Burza


Vývoj:vznik ve středověku. První burza v Evropě byla v Belgii (Bruggy, první budova Antverpy) v 1. pol. 16 st., u nás první burza v 2. pol. 19. st., Pražská burza, v současnosti Burza CP Praha (centrum, Rybná ulice).
 
Burza CP, a. s.
Nejvýznamnější burza v ČR, provozuje hlavní trh s akciemi v zemi, sídlí v centru Prahy. Řídí se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a burzovním řádem, který si sama stanovuje. Veškerou její činnost pak kontroluje Česká národní banka, pravidla, pod kterými funguje, jsou harmonizována s EU.
podnikatel a jeho vize.jpg

Druhy:

a)       zbožové (= komoditní) – plodiny, potraviny, suroviny, kovy, v ČR je v Brně
b)      devizové – cizí měna, např. ve Frankfurtu nad Mohanem
c)       služeb – dopravní, pojišťovací
d)      cenných papírů – zejména dlouhodobé CP, musí být kótované (= zaznamenané na burze), např. New York stock Exchange

Organizace:

a)       valná hromada – schvaluje kurzovní řád
b)      burzovní komora – státní orgán, výbor pro kotaci, výbor pro obchod a výbor pro členství
c)       dozorčí rada – kontrolní orgán
·         generální tajemník– FO, zaměstnanec, určuje ho burzovní komora na základě výběrového řízení, podléhá burzovní komoře a vykonává její usnesení, účastní se jednání a může být jednatelem
·         burzovní komisař– FO, zaměstnanec ministerstva vnitra, vykonává státní dohled nad burzou
·         burzovní rozhodčí soud – rozhoduje ve sporech, ke kterým dochází při burzovních obchodech
muž a dvě ženy.jpg

Trh CP na burze

a)       hlavní trh – podmětem obchodu jsou nejkvalitnější CP, emitent má výbornou fin. situaci
b)      vedlejší trh – kvalitní CP, které ještě nepatří na hlavní trh
c)       volný trh – ostatní CP, volně obchodovatelné

Účastníci burzovních obchodů

a)       členové burzy – akcionáři nebo PO, mají přímý přístup na burzu a mohou zde přímo obchodovat
b)      obchodníci s CP – PO/banky/kurzovní společnosti, obchodují dvojím způsobem
1.       na vlastní účet – stávají se vlastníkem CP
2.       na cizí účet – za poplatek nakupují a prodávají CP za klienta (těmto obchodníkům se říká brokeři)
c)       makléři – FO, zprostředkovatel obchodů, potřebná kvalifikace (burzovní zkoušky) + povolení k výkonu funkce, přijímají příkazy k nákupu/prodeji CP od obchodní burzy

Obchody na burze

Obchody se provádí na dálku prostřednictvím PC sítích. Na burze se také soustřeďují informace, které ovlivňují kurs prodávaného zboží nebo CP, oficiálně se zde tvoří ceny.  Emitent musí o obchodování na burze požádat, schvaluje to vedení burzy po přezkoumání výborem pro kotaci (kotace = stanovení kurzu)

Posted in Nezařazené