Buďte trpěliví, jednejte s nadhledem

Je to těžké, viďte? A přitom to začalo tak nevinně. Peněženka v ledničce, bačkory na nohách při vstupu do obchodu, mluvení o překot, zapomínání jmen a běžných pojmů, nastupování do autobusu MHD opačným směrem. Tomu všemu jste se s maminkou pěkně nasmály. Jak zapomíná. Jak se nesoustředí na to, co dělá.
žena s holí.jpg
Ale pozor! Ono to bylo o docela něčem jiném.
Nejzrádnější je nevinná plíživost příznaků!
Jste smutní, že Vás vlastní matka nepoznává, viďte? A přitom to nevypadalo na první pohled tak strašně. Inu co, tak nás navštívila ta skleněná nemoc. Skleróza. Jenže diagnóza je podstatně horší.
Alzheimerova nemoc je tak nevyzpytatelná nemoc!
· Neznáte dne, kdy udeří!
· Nemůžete se na ni připravit!
· Nedokážete ji odvrátit!
· Nemůžete ji vyléčit!
· Nedokážete jí předejít!
dementní seniorka.jpg
Hrozné, viďte? A vy jste nyní v pozici, kdy musíte řešit, jak naložit s touto nemocí u své milované matky. Nemůžete s ní být 24 hodin denně. Nemůžete ji hlídat, aby si něco neprovedla, protože prostě neví, co dělá. Nepamatuje si, zapomíná.
Dopřejte klid sobě i své blízké nemocné osobě.
Smiřte se s novou životní situací, kterou nemůžete změnit. Není to ve Vašich silách. Umístěte svou nemocnou matku do zařízení, kde se o ji s láskou postarají . Kde najde klid. Tam, kde bude postaráno o její bezpečnost. Nehleďte na okolí, které mnohdy Vaše jednání odsuzuje se slovy: Tak se jí konečně zbavila. Takové okolí neví vůbec, o co jde! Najděte v sobě trpělivost, která bude jedinou možnou cestou k tomu, abyste přežili tak strastiplnou životní situaci této nepředvídatelné nemoci.
Najděte v sobě smíření.
Uvědomte si, že Alzheimerova nemoc ovlivňuje neodvratitelně život nemocného jedince. Vy jste ti, kteří s touto nemocí musíte také žít. I když jste na té druhé straně. Na straně zdravé. Docházejte pravidelně za nemocnou osobou a věnujte jí čas. Obrňte se trpělivostí a neplakejte. Váš život se stal jen životem odlišným od očekávání.