Jak na evropské směrnice

Je důležité připomenout, že není třeba znát naprosto všechny judikáty Evropského soudního dvora nebo všechny směrnice, které byly vydány za posledních 50 let, to vůbec ne. Ale je důležité alespoň znát základní principy, minimálně potom, co se všechno můžete jako podnikatelé na vnitřním trhu.
 podnikatel a noviny.jpg

Svoboda usazování

Pokud jste OSVČ či společnost, máte jako občané EU právo „usadit se“ a začít podnikat v jakémkoliv jiném členském státě za stejných podmínek jako ostatní v daném hostitelském státě. Stačí se prokázat svým občanským průkazem a máte volno. POKUD se ale rozhodnete usadit v jiném členském státě a hodláte tam podnikat dlouhodobě, budete se řídit právním řádem hostitelského státu – tedy alespoň vaše podnikání.
 
Díky harmonizaci to nebude až takový problém, právní úprava je skoro všude více méně stejná, ale vždycky je dobré zjistit si, jak to v daném státě, kde chci v budoucnu podnikat, chodí.
 

Svoboda pohybu

Jako podnikatel, osoba, společnost máte také svobodu pohybu v zemích členského státu. Hlavní kategorií této svobody je samozřejmě samotný pracovník nebo občan, vztahuje se však také na OSVČ a podnikatele. Nemusíte se tak bát, že by vás někde zadrželi na hranicích či že by vás vyhostili. Pokud si do 3 měsíců zajistíte všechno potřebné, můžete zůstat a provozovat živnost.
 hovor pracovníků.jpg

Pro OSVČ

Zde platí poněkud odlehčenější a jednodušší režim než pro velké společnosti. OSVČ, soukromníci apod. mají na výběr hned několik variant, které mohou dělat. Mohou se doslova usadit, komplet se vším všudy, v členském státě a provozovat své podnikání tam. Nebo také mohou zůstat v ČR a podnikat či poskytovat služby i v zahraničí – aniž by bylo nutné cokoliv zajišťovat. Pokud podnikáte v něčem jiném, kvůli kterému není třeba jezdit do zahraničí, ale služba samotná cestuje bez vás, třeba vysílání, služby na internetu apod., zde také není nutné bát se žádných omezení.

Posted in Nezařazené