Velký bratr i obrovský pomocník

Pokud se bavíme o pokroku v technologiích, nesmíme nikdy zapomenout na to, že mnohá města se stávají obrovskými centrálami, které jsou každý den plněna velice cennými daty jenom tím, že jejich obyvatelé dělají své každodenní činnosti a využívají možností města. Město se tak stává jakýmsi obrovským serverem, který může pomocí chytrých technologií mnohé změnit. Spousta lidí si nedokáže ani představit, jaký obrovský potenciál mohou mít chytrá města pro naši budoucnost.


smart-home-3988583_640

Uveďme si několik příkladů

Vezměte si například takový sběr odpadů. Ve velkých aglomeracích a metropolích je odpad největší problém, protože příliš mnoho lidí žije na velice malém prostoru. Miliony a miliony, taková Praha je proti tomu vesnice. Chytré technologie by však mohly vyřešit všechny tyto problémy jednoduchou kalkulací.

Jen si vezměte, kdyby veškeré prvky, které byste kolem sebe našli, měli chytrou technologii. Například odpadkové koše by sbíraly data o tom, jaký druh odpadu je do nich vkládán, jak často, v jaké době, zároveň by odesílal údaje o tom, kdy se průměrně naplní do plna, kdy vyhazuje odpadky nejvíce lidí apod. To jsou všechno cenné údaje, které se dají následně využít. Například pokud magistrát zjistí, že ve čtvrti A mezi čtvrtou a šestou hodinou lidé vyhazují odpadky, zejména směsný, bio a plasty a kapacity košů a kontejnerů nestačí, jednoduše pozmění plán vývozu odpadu či dodá více kontejnerů než v jiných čtvrtích, kde například takový problém není.

businessman-3213659_640

A to jsou pěkně prosím jenom odpady. Celá naše budoucnost by se mohla změnit, pokud bychom přistoupili na nové technologie jako Smart City Nexttech opravdu všude. Zde se ovšem objevuje otázka etická, tedy do jaké míry můžeme měřit, zaznamenávat a sbírat data? Kdy se jedná o porušení soukromí a kdy zásah do soukromí je ospravedlněn nějakým legitimním cílem jako veřejný pořádek? To už jsou otázky, které budou muset lidé vyřešit, ještě než nějaké nové technologie vůbec do nového světa přinesou.