Dilatační plováky do bazénu – nezbytná pomůcka při zazimování

Mít na zahradě bazén je úžasná věc, je to relaxační prostředek a zároveň zdroj zábavy a rozptýlení pro dospělé, a samozřejmě i pro děti. Nádrž na koupání také vyžaduje stálou péči a pozornost o kvalitu vody, přičemž se některé „drobnosti“ opomíjí.

Na co se občas zapomíná

Úprava pH bazénové vody – udržení správného pH je podmínkou k aplikaci všech desinfekčních prostředků a je považováno za základ péče o čistotu vody v bazénu. Tímto se vždy musí začít, mimochodem právě vynechání testování a následné úpravy pH také bývá častou chybou u začínajících majitelů bazénů.

zahradní bazén

Bazénový vysavač – čistotě vody v bazénu se věnuje nejvíce pozornosti v souvislosti s filtračním okruhem a chemickými prostředky. Bazénová filtrace je také obvykle tím prvním příslušenstvím, které majitelé nádrží na koupání pořizují. Věnují pozornost volbě desinfekčních tablet, filtračního média, vhodnému výkonu čerpadla, ale až na konci žebříčku zájmu jsou vysavače. Ty jsou ovšem v tomto ohledu srovnatelné s filtračním okruhem. Filtrace totiž nezvládne zbavit nečistot bezezbytku, část z nich vlivem gravitace sedne ke dnu, a jestliže se tam ponechá, bude ideálním zárodkem pro rozmnožování mikroorganismů.

kachnička na hladině

Dilatační plováky – v naší zeměpisné šířce nemůžeme ponechat venkovní bazény na pospas počasí, musí se zazimovat – vypustit část vody těsně pod hranici trysek, ošetřit zbytek vody zazimovacím roztokem a nádrž zakrýt vhodnou plachtou nebo posuvnou stříškou proti spadu nečistot. Nesmíme ovšem zapomenout vyskládat do vody dilatační plováky do bazénu. Slouží k tomu, aby se deformovaly a zmírnily tlak ledu na stěny nádrže, což by bez plováků mohlo vést až k jejímu poškození. Plováky se do vody vkládají jako soustava navzájem spojených dílů, vytváří spojitý řetěz po obvodu nebo napříč vodní plochy. Kupříkladu pro nádrž velikosti 3 x 3 metry potřebujete celkem 12 kusů plováků o délce 50 cm.