Jak je na tom český knižní trh?

Český knižní trh s 10 miliony potenciálních čtenářů patří do kategorie „středně velký.“ Na to, jak jsme malý stát, vynikáme počtem publikovaných titulů vzhledem k počtu obyvatel (první místo v tomto žebříčku zaujímá Velká Británie, nicméně knihy odtud expandují prakticky do celého světa). Počet vydaných knih sice v posledních letech mírně klesá, nicméně zhruba 15 000 nových titulů ročně je stále úctyhodné číslo. O tuzemském trhu s knihami dále můžeme říct, že má importní charakter, což znamená, že se k nám knihy dostávají ze zahraničí, kde jsou zpracovány a vytištěny. Ze zahraničí také odkupujeme autorská práva na překlad děl (zejména těch napsaných v angličtině).
čtečka knih
Do fungování knižního trhu zasahuje stát formou daňových úlev (z běžných 21 % DPH na 10 %), doporučenou cenou titulů a podporou knihoven. Jsou udělovány granty na speciální publikace, jako je např. poezie nebo autorské prvotiny. Podporu získávají také překlady a knihy náročné na zhotovení, např. ilustrované pohádky pro děti. Knižní trh je kapitálově náročný, nevykazuje velký obrat, ale má důležitou kulturní roli – je tedy přirozené, že se o něj stát zajímá.
kniha o ekonomice
Než kniha doputuje ke čtenáři, urazí relativně dlouhou cestu, kterou bychom mohli znázornit takto:
Autor -> nakladatel -> distributor -> knihkupec
V současnosti se však ke knihám nedostáváme pouze v tištěné, ale i digitální či audio podobě. Tyto nové knihy si také hledají své místo na českém knižním trhu, ačkoli třeba e-knihy nezaznamenaly tak vysoký nárůst čtenářské obliby, s jakým se původně počítalo. Podle nejnovější zprávy ČTK (zkratka pro Českou tiskovou kancelář) tvoří digitální knížky jen 1,5 % z celkového obratu (zhruba 8 miliard včetně DPH). Takže, ačkoli jejich prodej roste, rozhodně ne tak rapidně.
ruka sahající po knize
Největšími společnostmi českého knižního trhu jsou Albatros Media a Euromedia Group. Že vám tato jména nic neříkají? Pod Albatros Media patří nakladatelství jako např. CooBoo, Fragment nebo Computer Press. V souvislosti s Euromedia Group si pak spojujeme nakladatelské značky, jako jsou Knižní klub, Ikar, Odeon či YOLI. Můžeme říct, že „spolčování“ nakladatelství pod velké firmy je nyní trendem.
Shrnout, v jakém stavu se český knižní trh nachází, je nesnadné, neboť nemáme dostatek relevantních statistických údajů. V rámci ochrany svých zájmů a konkurenčního boje společnosti tyto informace veřejnosti neposkytují. Proto můžeme pouze odhadovat z přístupných údajů, jako je evidence knih ISBN (kód přiřazený publikovaným knihám, který ale u nás není povinný). Podle aktuální zprávy český knižní trh zpomalil svůj růst na 2,5 %.