Nejčastější formy vlád na Zemi

Každý stát má svůj určitý systém vlády v čele s panovníkem, nebo skupinou jiných „vyvolených“ osob, nejčastěji politiků. Všehovšudy v současné době rozlišujeme jen pár rozdílných forem vlád. Jaké to jsou, se dozvíte v následujících řádcích.

Monarchistické známky

Prezidentská republika

Jak z názvu vyplývá, prezidentská republika se točí okolo jedné rozhodující osoby, jež má obrovské množství pravomocí. Touto osobou je prezident, volen ať už přímo lidem, nebo nepřímo, a to zastupiteli lidu (politiky). Typickým příkladem prezidentské republiky budiž Spojené státy americké, aktuálně s prezidentem Donaldem Trumpem. Mezi další zastupitele patří de facto celá Jižní Amerika, nebo státy rovníkové Afriky. V Evropě je jedinou prezidentskou republikou Bělorusko v čele s Alexandrem Lukašenkem.

Poloprezidentská republika

V tomto případě se jedná o státy, kde je prezident významným představitelem státu, avšak je už v pravomocech více „brzděn“. Mezi tradiční představitele patří např. Rusko nebo Francie, kde se však role prezidenta rok od roku posiluje. Mimo tyto státy můžeme nalézt poloprezidentskou formu republiky také na Ukrajině nebo severu Afriky. 

Parlamentní republika

Forma vlády typická pro střední a jižní Evropu. V čele státu je prezident, ale ten má funkci především reprezentativní. Mezi nejvýznamnější pravomoci prezidenta patří právo „veta“, nebo udělení milosti. V parlamentní republice má nejvýznamnější postavení vláda složená ze zvolených poslanců.
Sousoší prezidentů USA

Monarchie

Tak jako u republikánských forem, i zde rozlišujeme 3 hlavní směry, a to monarchii konstituční, absolutní a poslední typ, který se nachází někde uprostřed mezi jmenovanými. Absolutní monarchie má jednoho panovníka, který má v podstatě neomezenou moc, čímž se neliší od role prezidenta v prezidentské republice. Ta je typická především pro některé státy Arabského poloostrova. Konstituční monarchie je typická pro evropské monarchie, jako je Velká Británie, Švédsko, Dánsko nebo Španělsko. Nalézt ji můžeme také např. v Kanadě. V konstituční monarchii má panovník především úlohu reprezentativní.